SUBSIDIES

Als je in één van de 11 gemeenten van onze regio (Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Merksplas, Ravels, Rijkevorsel, Oud-Turnhout, Turnhout of Vosselaar) actief bent, kun je subsidies aanvragen voor je erfgoedprojecten, behoud- en beheermaatregelen of erfgoedtijdschriften.

Onder een erfgoedproject verstaan we projecten die roerend cultureel erfgoed (collecties en of archieven) of immaterieel cultureel erfgoed (gebruiken en tradities) tot voorwerp hebben. Projecten die rond onroerend erfgoed draaien (gebouwen, landschappen, enz.), kunnen financiële ondersteuning genieten van de Vlaamse Overheid indien het goed beschermd is. Voor je start met je project kom je best eens langs bij Erfgoed Noorderkempen om te horen hoe je best te werk gaat.

AANVRAAG PROJECTSUBSIDIES:

Je kunt het reglement, het aanvraag- en het evaluatieformulier  hieronder downloaden. Aanvragen voor projectsubsidies moeten ingediend worden ten laatste 14 dagen voor het dagelijks bestuur. De data van het dagelijks bestuur vind je hier.

AANVRAAGFORMULIER PROJECTSUBSIDIES

EVALUATIEFORMULIER PROJECTSUBSIDIES

SUBSIDIEREGLEMENT PROJECTSUBSIDIES

AANVRAAG SUBSIDIE BEHOUD EN BEHEER:

Eén keer per jaar (voor 1 augustus) kun je een subsidieaanvraag indienen voor maatregelen om de bewaaromstandigheden van collecties en archieven te verbeteren. Deze aanvraag moet steeds voorafgegaan worden door een plaatsbezoek door Erfgoed Noorderkempen. Daarvoor kun je ons hier contacteren.

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE BEHOUD EN BEHEER

EVALUATIEFORMULIER SUBSIDIE BEHOUD EN BEHEER

SUBSIDIEREGLEMENT BEHOUD EN BEHEER

AANVRAAG SUBSIDIES VOOR TIJDSCHRIFTEN:

Eén keer per jaar (voor 15 oktober) moet het aanvraag- of evaluatiedossier binnen zijn bij Erfgoed Noorderkempen. Eénmaal toegekend, geldt deze in principe voor de hele beleidsperiode maar geldt eveneens een jaarlijks evaluatie- en een vormingsmoment voor alle begunstigden.

AANVRAAGFORMULIER PERIODIEKE PUBLICATIES

EVALUATIEFORMULIER PERIODIEKE PUBLICATIES

SUBSIDIEREGLEMENT PERIODIEKE PUBLICATIE