DAGELIJKS BESTUUR

Het dagelijks bestuur van Projectvereniging Erfgoed Noorderkempen bestaat uit de voorzitter (Jan Sels) en de secretaris (Joke Segers) van de raad van bestuur en de personeelsleden van de twee deelwerkingen (onroerend erfgoed en cultureel erfgoed). Het dagelijks bestuur komt elke maand samen en wordt telkens gevolgd door een cultuurbeleidscoördinator van één van de 11 partnergemeenten.

Het dagelijks bestuur volgt de dagelijkse werking van de projectvereniging op en neemt beslissingen over projecten en kleine bestedingen.

Ook de beslissing over het goedkeuren van projectsubsidies wordt hier genomen, na advies van de cultuurbeleidscoördinatoren. Daarom vragen we om subsidieaanvragen in te dienen ten laatste twee weken voor de datum van het dagelijks bestuur.

De vergaderdata van het dagelijks bestuur van Projectvereniging Erfgoed Noorderkempen voor 2018:

 • Maandag 15/01/2018
 • Maandag 05/02/2018
 • Maandag 05/03/2018
 • Maandag 09/04/2018
 • Maandag 07/05/2018
 • Maandag 04/06/2018
 • Maandag 02/07/2018
 • Maandag 06/08/2018
 • Maandag 03/09/2018
 • Maandag 01/10/2018
 • Maandag 05/11/2018
 • Maandag 03/12/2018