VR-in-a-BOX

Hoe maak je een nieuw museum? Meestal begin je met potlood en papier en voor je het weet ben je aan het verhuizen, plannen aan het tekenen, teksten aan het schrijven, enz. Maar hoe weet je of jou museum zal aanslaan bij het publiek?

Met VR-in-a-Box willen we een nieuwe permanente opstelling uittesten nog voordat ze wordt gebouwd. Dit proces, ook gekend als prototyping, probeert op voorhand en door middel van goedkope materialen en een 3D-ontwerp, een meer concreet beeld te krijgen van het eindresultaat. VR-in-a-Box gaat nog een stap verder door zeer vroeg in de ontwerpfase een proefopstelling te bouwen in karton en daarin met behulp van VR-, AR- en 360°-technologie de toekomstige opstelling te projecteren.

Omdat alles in karton wordt uitgevoerd, kan ook de opstelling snel worden aangepast. Daardoor kan niet alleen worden nagegaan wat mensen van de plannen vinden, maar kunnen ook de plannen zelf worden bijgestuurd in de loop van het proces. Deelnemers worden tijdens hun virtuele bezoek geobserveerd en achteraf bevraagd over hun bevindingen.

Hoe werkt dat dan in de praktijk? Iedereen is welkom om met zijn of haar smartphone of tablet (voorkeur) een bezoekje te brengen aan het museum. Installeer alvast op voorhand de erfgoedapp want die heb je zeker nodig. Als je zelf geen tablet hebt, kun je dat aangeven. Wij zorgen voor een paar reservetablets en WiFi.

De gegevens die je aan ons doorgeeft, worden enkel gebruikt voor VR-in-a-Box Erfgoeddag en worden vernietigd als onze rapportage over dit project afgerond is.

Vanaf 6 jaar.

Wanneer kunt u VR-in-a-BOX bezoeken?

VR-in-a-BOX kent drie versies, telkens met een andere benadering en inhoud:

Beerse – Steenbakkerijmuseum van HKK De Vlierbes

Vrije instroom op 28/04/2019 (Erfgoeddag), zondag 5 en 12 mei 2019 van 14 uur tot 17 uur of op afspraak (info@devlierbes.be)

Locatie: Staltheater Beerse, Boudewijnstraat 18, Beerse

Turnhout – Begijnhofmuseum

Data: van 1 tot 20 juli 2019 (details volgen)

Locatie: Begijnhofkerk, Turnhout

Merksplas – Gevangenismuseum

Data: van 12 tot 30 augustus 2019 (details volgen)

Locatie: GC. De Markt, Merksplas

Partners

VR-in-a-Box is een initiatief van Erfgoed Noorderkempen, in samenwerking met heemkundige kring de Vlierbes, gemeente Beerse, Gevangenismuseum, gemeente Merksplas, Begijnhofmuseum, stad Turnhout, VRT Sandbox (de innovatiepoot van de VRT), Haystack International (multisensoriële marketing), ODISEE hogeschool (hogeschool en onderzoek), Smurfit Kappa (kartonnagebedrijf in Turnhout), Dynamic Dimensions (360°, Virtual and Augmented Reality), FARO (Vlaams steunpunt voor Cultureel Erfgoed) en RTV (regionale TV).

VR-in-a-BOX werd gerealiseerd met steun van de Vlaamse overheid.

Volg ons project ook op facebook: https://www.facebook.com/erfgoednoorderkempen/