Museumnetwerk Noorderkempen

Een museum uitbaten is niet eenvoudig. Je wil de bezoekers optimaal laten genieten van je collectie en van de presentatie waar je zo hard aan gewerkt hebt. Niet voor niets is het ook de vrucht van samenwerken: taken verdelen over (meestal) vrijwillige medewerkers en ieders talenten tot bloei laten komen. Om dat o zo belangrijke samenwerken een keer over de muren van het eigen museum te tillen, voorzien we het Museumnetwerk Noorderkempen.

Het Museumnetwerk bestaat uit lokale collectiebeheerders in de regio. Zowel publiek toegankelijke collecties van lokale musea komen aan bod, als heemkundige collecties die je doorgaans niet vrij kan bezoeken. Deze collecties maken deel uit van het Museumnetwerk.

Allerlei aspecten van de werking van een museum of van het beheer van een collectie komen aan bod. We helpen bij het opstellen van een collectieplan en geven tips voor de beste bewaaromstandigheden voor je collectie. We zoeken mee naar manieren om je bezoekers te verwonderen en brengen de sterktes van elke collectiebeheerder in kaart.

Volgende punten komen regelmatig aan bod:

  • Collectievorming
  • Behoud en beheer
  • Publiekswerking
  • Uitwisselen van publiciteit
  • Kennis- en expertisedeling
  • Collectieplan
  • Collectiemobiliteit
  • Plaatsbezoeken