Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Adviesraad

Begin 2017 werd een intergemeentelijke adviesraad opgericht voor de opvolging van het beleidsdomein onroerend erfgoed. Deze intergemeentelijke onroerend erfgoed adviesraad (IOE-A) kadert in de erkenning als onroerenderfgoedgemeente van de bij de deelwerking onroerend erfgoed aangesloten gemeenten. De zorg voor het lokale erfgoed is een belangrijke pijler en een blijvend aandachtspunt in het beleid van deze 7 gemeenten en de raad fungeert als officieel adviesorgaan voor het (inter)gemeentelijke onroerend erfgoedbeleid. 

De samenstelling van deze raad wordt in 2020 vernieuwd.

Wil je graag het gemeentelijk beleid rond onroerend erfgoed mee vorm geven? Je kunt je kandidaat stellen tot 1 oktober 2019. Op deze pagina kan je alle info vinden over de adviesraad, meer info en de voorwaarden van de kandidatuur krijg door te klikken op de button:

Doel

De IOE-A heeft als doel het (inter)gemeentelijk beleid rond onroerend erfgoed te ondersteunen. Dit zal gebeuren op 2 manieren:

  1. Beleid: de IOE-A zal betrokken worden in de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het (inter)gemeentelijk onroerenderfgoedbeleid (Art. 3.2.1. §4 Onroerenderfgoedbesluit). Zij zal kunnen toezien op zowel lokale accenten voor het onroerenderfgoedbeleid als het regionale beleid dat door de IOED wordt uitgewerkt.
  2. Ondersteuning en advisering bij de taken en bevoegdheden die erkende onroerenderfgoedgemeenten van Vlaanderen toebedeeld krijgen. Aangezien de IOED de gemeente hierin zal adviseren, zal de IOED dit (indien gewenst) doen in overleg met de IOE-A.

Meer details hierover lees je in de Statuten van de IOE-A.

Samenstelling

Aangezien onroerend erfgoed met archeologie, monumenten en landschappen een breed spectrum bestrijkt, wordt er getracht een brede expertise in de adviesraad op te nemen. Ook de lokale kennis en verankering per gemeente is belangrijk. De raad is momenteel samengesteld uit 19 leden. Deze leden zijn onder te brengen in drie grote categorieën: gemeentelijke erfgoedactoren, regionale erfgoedactoren en deskundigen. Van de leden zijn er 18 stemgerechtigd en 1 niet-stemgerechtigd. De volledige samenstelling kan je hier bekijken.

Raymond Hoste werd onder de leden verkozen als voorzitter. Hij is ook het aanspreekpunt van de IOE-A. Jan Aerts is ondervoorzitter. De raad komt minstens 4x per jaar samen.

Contact en secretariaat

Het secretariaat van de adviesraad wordt verzorgd door de IOED. Algemene vragen over de werking van de adviesraad kunnen aan de erfgoedconsulenten onroerend erfgoed van Erfgoed Noorderkempen gesteld worden. Verslagen en/of adviezen kunnen op vraag ingekeken worden. Specifieke vragen omtrent het uitbrengen van adviezen worden best rechtstreeks aan de voorzitter gericht:

IOEA @erfgoednoorderkempen.be

Correspondentieadres:

IOE-A

Erfgoed Noorderkempen

Druivenstraat 18

2300 Turnhout