Erfgoedlening

De Vlaamse overheid lanceerde op 8 september de erfgoedlening. Hiermee wil het een bijkomende financiële stimulans geven voor restauratie-, renovatie- of herbestemmingswerken aan onroerend erfgoed. De lening is dus niet van toepassing voor de aankoop van onroerend erfgoed.

Welk erfgoed?
Welke werken komen in aanwerking?
 • restauratie- of renovatiewerken;
 • werken in functie van gebruik, hergebruik of herbestemming;
 • nieuwbouwingrepen aan of aanleunend aan de erfgoedlocatie;
 • ingrepen om de duurzaamheid en energieprestatie van het erfgoed te verbeteren.
Wie kan een erfgoedlening aanvragen?
 • particuliere eigenaars;
 • ondernemers;
 • publieke entiteiten;
 • openbare besturen.
Wat zijn de eigenschappen van de erfgoedlening?
 • gunstige intrestvoet van 1% (voor leningen afgesloten in 2017);
 • minimum 25.000 euro – maximum 250.000 euro;
 • eigen inbreng 20%;
 • vaste looptijd minimum 3 jaar en maximum 20 jaar;
 • aanvragen bij Participatiefonds Vlaanderen;
 • niet om bestaande leningen te herfinancieren;
 • wel mogelijk als aanvulling op een bancaire financiering;
 • andere subsidies worden afgetrokken van het kredietbedrag;
 • eventuele stedenbouwkundige vergunningen in orde vóór aanvraag van de lening;
 • eventuele schriftelijke toelatingen in orde vóór aanvraag van de lening.

 

Particuliere eigenaars vragen een consumentenkrediet aan.
Dit type erfgoedlening kan gecumuleerd worden met een reeds goedgekeurde erfgoedpremie!
Ondernemers, publieke entiteiten en openbare besturen vragen een investeringskrediet aan.
Dit type erfgoedlening kan niet gecumuleerd worden met een erfgoedpremie.

 

Misschien heb je voor de geplande werken aan het bouwkundig erfgoed een stedenbouwkundige vergunning nodig. Deze moet je aanvragen bij je gemeente en moet toegekend zijn vooraleer je een erfgoedlening aanvraagt.

Heb je voor de geplande werken aan het bouwkundig erfgoed geen vergunning maar wel een schriftelijke toelating nodig? Die vraag je aan bij het agentschap Onroerend Erfgoed of bij de erkende onroerenderfgoedgemeente. Alle gemeentes die IOED Erfgoed Noorderkempen ondersteunt zijn erkend als onroerenderfgoedgemeente: Baarle-Hertog, Beerse, Kasterlee, Oud-Turnhout, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar.
Zij evalueren of de voorgestelde werken de erfgoedwaarde van het beschermde goed respecteren. Als dat zo is, krijg je de gevraagde toelating binnen de dertig dagen. Ook hier moet je de toelating eerst verkregen hebben vooraleer je een erfgoedlening aanvraagt.
Voor werken die in een goedgekeurd beheersplan van toelating worden vrijgesteld, heb je geen afzonderlijke toelating meer nodig.

Wanneer de geplande werkzaamheden van toepassing zijn op gebouwen uit de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed, of wanneer het gaat om onderdelen van beschermde stads- of dorpsgezichten die niet vanaf de openbare weg zichtbaar zijn (bv. aan het interieur of de tuin), dan stelt de erfgoedlening volgende voorwaarden:

  • maximaal behoud en herwaardering van de aanwezige waardevolle erfgoedelementen en -kenmerken;
  • rekening houden met de visuele impact van elke ingreep op de erfgoedwaarde;
  • vervangen of vernieuwen van erfgoedelementen en -kenmerken enkel indien bouwfysisch noodzakelijk;
  • bestaande niet waardevolle aanpassingen of toevoegingen worden idealiter verwijderd;
  • ingrepen voor een verhoging van de duurzaamheid, comfort, energetische en technische optimalisaties respecteren de aanwezige erfgoedelementen en -kenmerken;
  • nieuwe uitbreidingen moeten de aanwezige erfgoedelementen en -kenmerken behouden of versterken.

  Opgelet! In een aparte nota bij de aanvraag moet u aangeven hoe met de aanwezige erfgoedwaarden rekening zal worden gehouden. Daarvoor kan u beroep doen op een erfgoedspecialist!

 

De aanvraag van een erfgoedlening moet verstuurd worden naar Participatiefonds Vlaanderen*
Oude Graanmarkt 63 1000 Brussel; info@pmv.eu
*Participatiefonds Vlaanderen heeft als opdracht het bijdragen aan de verhoging van de slaagkansen van ondernemingen door het verschaffen van achtergestelde leningen, zoals bijvoorbeeld leningen aan startende ondernemingen.