EINDTERMEN

Het educatief pakket ‘Molen je mee?’ speelt in op de realisatie van diverse eindtermen.

Onderstaande eindtermen zijn overgenomen uit het curriculum van het Vlaams onderwijs. Om het geheel leesbaar en overzichtelijk te houden, worden enkel de eindtermnummers vermeld. Voor details rond de eindtermen kun je hier terecht.

 

Dit educatief project sluit aan bij volgende eindtermen:

MENS EN MAATSCHAPPIJ

Mens               Ik en mezelf: 1.1

Tijd                  Historische Tijd: 3.9

Ruimte            Algemene vaardigheden ruimte: 4.11

 

MUZISCHE VORMING

Beeld: 1.2, 1.4, 1.5, 1.6

Beweging: 4.2

Attitudes: 6.1, 6.3

 

NEDERLANDS

Luisteren: 1.5, 1.6

Spreken: 2.2, 2.5, 2.6

Lezen: 3.1, 3.4

Schrijven: 4.1, 4.6

Strategieën: 5.3, 5.4

Taalbeschouwing       standaardtaal: 6.4

Taalbeschouwing       Begrippen en termen: 6.7 (taalvariëteiten)

 

WETENSCHAP EN TECHNIEK

Natuur           Levende en niet-levende natuur: 1.6, 1.15, 1.16

Techniek       Kerncomponenten van techniek: 2.2, 2.4, 2.5, 2.7

Techniek       Techniek als menselijke activiteit: 2.10, 2.14

Techniek       Techniek en samenleving: 2.17, 2.18