CULTUREEL ERFGOED

De deelwerking cultureel erfgoed houdt zich bezig met het roerend en immaterieel erfgoed in ons werkingsgebied. Onze taak bestaat eruit om het Kempens erfgoed in kaart te brengen, te bewaren en te ontsluiten naar het grote publiek. Hiervoor werken we samen met heemkundige kringen, cultuurbeleidscoƶrdinatoren, gilden, scholen en tal van andere verenigingen of personen met een hart voor het lokale erfgoed.

In 2015 sloten we een nieuw convenant – een samenwerkingsovereenkomst – af met de Vlaamse Overheid om ook de komende 6 jaar te kunnen werken rond het lokale culturele erfgoed. Hiervoor maakten we een meerjarenbeleidsplan op. In dit plan presenteren we al onze ideeĆ«n voor de komende 6 jaar.