Beschermd Onroerend Erfgoed

Het Onroerenderfgoeddecreet voorziet vier mogelijke beschermingsstatuten:

  • een beschermd monument
  • een beschermd cultuurhistorisch landschap
  • een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • een beschermde archeologische site

De procedure en de rechtsgevolgen voor elk van deze statuten zijn dezelfde. In de beschermingsdatabank kan je al het beschermd onroerend erfgoed in Vlaanderen digitaal raadplegen.

Binnen elk van deze statuten is het mogelijk om een overgangszone in te stellen. Zo’n zone ondersteunt de erfgoedwaarde van het beschermde goed. Een voorbeeld is de open ruimte rond een beschermde windmolen. Zonder dit molenveld zouden de wieken immers onvoldoende wind vangen.

Meer info over beschermd onroerend erfgoed kan je vinden op de website van het agentschap Onroerend Erfgoed.

Naast het statuut bescherming bestaan er nog drie alternatieven om erfgoedwaarden te vrijwaren voor de toekomst: het onroerend erfgoed wordt vastgesteld, opgenomen in een onroerenderfgoedrichtplan of opgenomen in een erfgoedlandschap.