GROTE NEDERZETTING ONTDEKT IN VLIMMEREN

Opgraving in Vlimmeren

(beeld © Arty Pictures-J. Verrijckt bvba) Archeologen graven aan het Leetereind in Vlimmeren (Beerse) een grote archeologische site op met onder meer sporen uit de Ijzertijd, de Romeinse periode en de Middeleeuwen. Begin november 2020 startte archeologisch studiebureau J. Verrijckt bvba aan de opgraving. De eerste onderzoeksresultaten onthullen nieuwe inzichten over de oudste geschiedenis van Vlimmeren én ook over het leven in de Kempen.

Benieuwd wat er al ontdekt is? Blijf ons dan zeker volgen, want zowel wij als lokaal bestuur Beerse en J. Verrijckt Archeologie & advies posten regelmatig een update op de website en Facebook met meer informatie over de vondsten.

Eerste ontdekkingen
Bekisting waterput

Het veldwerk gaat de komende weken verder. Daarna bundelt het archeologisch studiebureau alle resultaten in een rapport. Ze hopen nog woningen uit de IJzertijd, Romeinse periode en Middeleeuwen te vinden. De archeologen ontdekten alvast een Romeinse waterput van zo’n 1800 jaar oud. Onderaan die waterput (zo’n 2 meter diep) is de vierkanten houten bekisting bewaard gebleven. Ook troffen ze maalsteen uit het Eifelgebied aan. En de aanwezigheid van een Romeins hoofdgebouw.

Gebouwen

Verspreid over het hele terrein zijn ook sporen gevonden van enkele huisplattegronden. Eén hiervan lijkt een bootvormige plattegrond. In onze contreien is dit soort huisplattegrond typisch voor de volle Middeleeuwen (10e-13e eeuw). Verder merkt het studiebureau ook twee bijgebouwen op. Eén ervan heeft een vierkante vorm met ingangen die nog bewaard zijn. Mogelijk betreft het een schuur voor vee. Ook zijn grotere paalsporen ontdekt van wat misschien een hoofdgebouw is. Op het terrein is eveneens een grote gracht met poortstructuur aanwezig, waarbinnen meerdere sporen van gebouwen teruggevonden zijn. Mogelijk woonde op deze locatie een vrije boer of “heer”. Deze structuren dateren wellicht uit de Middeleeuwen.