Gezocht: groot hart voor Vosselaars erfgoed

Heemkundige kring Adriaen Ghys uit Vosselaar zoekt een nieuwe voorzitter.

De kring – opgericht in 1985 – bestudeert, archiveert en communiceert over het erfgoed van Vosselaar. De hechte en bezielde ploeg vrijwilligers heeft ondertussen met veel enthousiasme al heel wat gerealiseerd. Zo digitaliseren ze heel wat beeldmateriaal en inventariseren ze momenteel hun erfgoedcollectie met het oog op verhuis naar De Moer. Ook geven ze een ledenblad uit waarin ze ge├»nteresseerden op de hoogte houden over hun werking en de resultaten van hun onderzoek naar de geschiedenis van Vosselaar.Om op hetzelfde elan verder te blijven werken, zijn ze nu op zoek naar jongere vrijwilligers die een deel van de bestuursfuncties willen overnemen. Ze starten met een vacature voor een nieuwe voorzitter rond wie een vernieuwde ploeg kan opgebouwd worden.