Aan tafel!

Wim Tiri werkt als vrijwilliger in ons onroerenderfgoeddepot. Hij onderzocht vondsten van opgravingen in Turnhout en vertelt meer over dit type aardewerk: het bord.

Aan de haard!

Tafelen ging er in de 15de en de 16de eeuw in een gewoon huishouden net iets anders aan toe dan tegenwoordig. De maaltijd werd genuttigd rond de haard, enkel de elite at aan een tafel. Borden ontbraken vaak, er werd gegeten met de handen, het bestek bestond veelal enkel uit een lepel (die ook onderling werd gedeeld) en drinken gebeurde met de kan.

Noord-Brabantse import?

Het is dan ook niet verwonderlijk dat borden zelden of weinig in oudere contexten terug te vinden zijn. Borden in roodbakkend aardewerk uit de 15de eeuw zijn zeldzaam, en als ze worden gevonden zijn ze vaak gedecoreerd.  

Uit de opgraving aan Turnova komt een bordje met een diameter van 22 cm, versierd met golflijntjes. Vermoedelijk is dit bordje gemaakt in Oosterhout (gelegen ten noorden van Breda). Door de aanwezigheid van klei was er rond 1450 al een productie van voornamelijk kannen en kookpotten. Vanaf de late 16de eeuw behoren borden met standring en slibversiering tot de belangrijkste Oosterhoutse exportproducten.

De geeloranje kleur van het baksel en een groef aan de overgang plat / rand van het bord wijzen naar Oosterhout als productiecentrum. Ook de aangebrachte versiering, zijnde de boogjes, wijzen in die richting. Het bordje uit Turnhout kan gedateerd worden omstreeks 1600.

Lees alle andere berichten van Wim en het Erfgoeddepot Noorderkempen hier.