Heropening gevangenismuseum Merksplas

De corona-crisis gooide heel wat roet in ons eten. Op de datum van heropening heeft ons publiek zo’n tien weken op zijn honger gezeten. Talrijke groepen die tijdens de lockdown op bezoek wilden komen kregen enkel maar nul op het rekest. Echter, geen nood, het Gevangenismuseum in Merksplas is nagenoeg onverwoestbaar. Het simpele gegeven dat de vereniging voor 100% op vrijwilligers draait, heeft de structurele schade grotendeels geneutraliseerd.

Bovendien blijft het museumverhaal ijzersterk en zeker de moeite waard om er een keer kennis mee te komen maken. De twee verhaallijnen, de geschiedenis van de strafuitvoering door de eeuwen heen enerzijds en de geschiedenis van “het leven zoals het was” in de voormalige landloperskolonies van Merksplas en Wortel anderzijds, kunnen ieders interesse prikkelen. Het eenvoudige gegeven dat alles ook nog wordt gesitueerd in de aanpak van armoede door de maatschappij vanaf de middeleeuwen tot vandaag maakt het alleen nog maar interessanter.

De pandemie legde bovendien een paar verrassende raakpunten bloot met het gevangeniswezen: gedetineerden startten met de productie van mondmaskers en de vrije wereld maakte kennis met het “bezoek achter glas” in de woonzorgcentra, een systeem dat in sommige gevallen ook wordt toegepast in de gevangenissen bij wijze van veiligheidsmaatregel. Het verschil is dan wel dat er in de strafcontext al mee gestart is in de negentiende eeuw…

Dit gezegd zijnde, blijft onze conclusie: “We hebben je gemist”. Met veel enthousiasme wachten we op de komst van het publiek, dat in deze tijden echt op zijn honger zit wat betreft een ontspannende invulling van de dag.

De exitstrategie van het Gevangenismuseum

Voor de heropening werden de richtlijnen zoals ze zijn geformuleerd in het Zevenpuntenplan van de Vlaamse, Waalse en Brusselse musea dat werd overlegd met de Nationale Veiligheidsraad. Die bepaalde de richtdatum van heropening op maandag 18 mei (fase 2 van de versoepelingsmaatregelen). In Merksplas gelden de beperkingen nog voor de hele maand mei, dus was juni de geschikte periode van heropening. Afhankelijk van de beslissingen van de Veiligheidsraad passen we de regels aan. We lijsten alles even praktisch op.

Het museum wordt voorlopig heropend op vrijdag, zaterdag en zondag en dit vanaf vrijdag 5 juni.
De openingsuren zijn van 13 tot 18 u. Het laatste uur van reservatie is dus 17 u.
Enkel individueel bezoek of met de leden van de coronabubbel is toegelaten.
Per tijdslot van 1 uur mogen maximaal 40 personen binnen.
In het museum werd een éénrichtingsparcours uitgetekend.
De social distance van 1,5 meter dient te worden gerespecteerd.
Het is verboden voorwerpen aan te raken.
Het gebruik van een mondmasker wordt aanbevolen.
Er is op enkele plaatsen op de route de mogelijkheid voor het ontsmetten van de handen.
In afwachting van nieuwe instructies door de Nationale Veiligheidsraad worden geen dranken geserveerd.
Er wordt voorzien in een systeem van elektronisch (contactloos) betalen.

Reserveren kan via booking@gevangenismuseum.be (bij voorkeur) of telefonisch via +32 485 94 16 02. Een bewijs van reservatie moet worden meegebracht of aangetoond.

De toegangsprijs is 6 euro. Voor kinderen onder de 12 jaar is de toegang gratis.

Met veel enthousiasme kijken we uit naar jullie bezoek. Het ontdekken van de eigen regio ter vervanging van het reizen naar het buitenland zal als gevolg van de coronacrisis een vaste voet krijgen in het toeristische landschap van Vlaanderen en de andere gewesten. Wij zullen er in elk geval ons steentje toe bijdragen.

Info

Marc Sprangers – sprangers.marc@skynet.be – +32 472 24 36 39

Karel Govaerts – govaertskarel@gmail.com – +32 476 63 36 53