Gebruiksersgroep Collective Access

Erfgoedcel Noorderkempen, LIBIS, Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw en FARO starten een gebruikersgroep op rond CollectiveAccess. Collective Access (ook wel CA genoemd) is een open source collectiemanagementsysteem voor het beheer en de online publicatie van museum-, archief- of bibliotheekcollecties. Bij Erfgoed Noorderkempen gebruiken we dit systeem voor de registratie van collecties en het voedt rechtstreeks onze erfgoedbank.

CA is een gratis programma in die zin dat de broncode vrij op het internet beschikbaar is om geïnstalleerd te worden door gebruikers die het zouden willen gebruiken. CA is bovendien een zeer goed ontwikkeld platform dat over een behoorlijk aantal gebruikers beschikt verspreid over de hele wereld. Andere sterke punten van CA zijn:

  • Volledige webbased (geen verborgen licentiekosten)
  • Volledig gericht op meertaligheid (vertalingen zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels, Duits, enz.
  • Flexibel aan te passen zodat het gebruikt kan worden voor zeer diverse collecties
  • Zeer performant in multimedia: de meeste formaten voor video en audio worden ondersteund
  • Kan worden aangepast aan de manier van werken van kleinere erfgoedorganisaties of musea
  • Uitgebreide community met hulp via forum, chat en wiki
  • Enz.

Wij zijn niet de enige erfgoedcel in Vlaanderen die om deze redenen Collective Access al jarenlang gebruiken en promoten. Omdat er ook meer technische kanten aan het gebruik zijn verbonden vonden we al langer dat deze kennis best via een netwerk van actieve gebruikers kon worden gedeeld.

Het doel van deze collegagroep? De huidige gebruikers samenbrengen om ervaringen te delen over het gebruik van Collective Access. Op basis van de vragen en noden wordt een programma uitgewerkt. De gebruikersgroep komt enkele keren per jaar samen en staat ook open voor nieuwe gebruikers van CA en ge├»nteresseerden.

Bekijk het programma van de eerste gebruikersgroep en schrijf in (gratis) bij FARO.

Foto: gemaakt met mrmockup.com en Pixabay