CONTACTDAG DONNET/ERFGOEDPLUS

Contactdag Erfgoedplus / Donnet
26 september 2018, Leuven

Op 1 januari 2018 werden de drie provinciale erfgoeddatabanken officieel overgenomen door de Vlaamse administratie.

Wat is er sedertdien allemaal gebeurd en wat staat er nog voor in de nabije toekomst gepland? Welke accenten legt de visienota “Vlaams cultuurbeleid in het digitaal tijdperk” en wat betekent dit concreet voor de toekomst van de registratie van erfgoed? Hoe zal het integratietraject naar een ééngemaakte erfgoeddatabank verlopen?

Deze aspecten vormen de ruggengraat van het plenair gedeelte van deze eerste contactdag sedert de bevoegdheidsoverdracht. In de namiddag zullen 6 focusgroepen specifieke thema’s onder de loep houden. Hoe haal je het maximale uit inventariseren, registreren en publiek ontsluiten? In twee opeenvolgende sessies worden recente evoluties toegelicht en gaan specialisten in op de praktijk van registratie en digitaal erfgoed.

Tijdens de afsluitende receptie is er natuurlijk volop mogelijkheid om andere gepassioneerden uit de erfgoedsector te ontmoeten en van gedachten te wisselen.

Voor wie?

Voor iedereen die rond erfgoed werkt in de provincies Limburg, Vlaams-Brabant en Antwerpen. Voor alle partners, deelnemers en gebruikers van Erfgoedplus.be, het Erfgoedregister en Donnet.

Waar en wanneer?

De contactdag gaat door in het Vlaams Administratief Centrum Leuven (Dirk Boutsgebouw) Diestsepoort te 3000 Leuven.

Onthaal vanaf 9u30. Het plenair gedeelte gaat tijdens de voormiddag door, de focusgroepen in de namiddag. De afsluitende receptie begint om 16u00 (zie het bijgevoegde programma)

PROGRAMMA 

Raadpleeg ook de website Erfgoedplus.be voor informatie en verdere aanvullingen.

09u30 -10u00    onthaal met koffie

10u00 -12u00    plenair gedeelte

 • verwelkoming / dagverloop
 • Erfgoedconsulenten en stand van zaken Erfgoedplus.be (Bart Bosmans, CJM).
 • Antwerpen en stand van zaken Donnet (Jef Malliet, CJM).
 • Aansluitend – mogelijkheid voor vragen.
 • Visienota “Vlaams cultuurbeleid in digitaal tijdperk” (Hans van der Linden, CJM).
 • Projectopzet rond de toekomst van de provinciale erfgoeddatabanken (Merijn Versyp, consultant Delaware).

12u00 -13u00    broodjeslunch 

13u00 -14u00    eerste sessie van 6 thematische focusgroepen/workshops

 1. Merijn Versyp (consultant Delaware) gaat aan de slag rond ervaringen en verwachtingen van de Vlaamse erfgoedactoren.
 2. Katrien Houbey en Lieve Opsteyn (Erfgoedcel Haspengouw) focussen op inventarisatietrajecten en de concrete praktijk van het inventariseren.
 3. Joris Colla en Peter Heyrman (KADOC-KU Leuven / ODIS) presenteren de historische onlinedatabank ODIS, de Online Database voor Intermediaire Structuren en haar meerwaarde voor de erfgoedsector.
 4. Rombout Nijssen (rijksarchivaris, Rijksarchief Hasselt) gaat in op bronnen en bronnengebruik bij het registreren van erfgoed.
 5. Sam Donvil van Packed verzorgt een praktische toelichting over het initiatief Wiki Loves Heritage (Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed).
 6. Bart Bosmans (Erfgoedconsulent, Departement CJM) gaat dieper in op toepassingen van het Erfgoedregister en Erfgoedplus.be.

14u00 -14u30   pauze 

14u30 -15u30   tweede sessie van 6 thematische focusgroepen/workshops

Deelnemers kunnen een tweede keuze maken uit de herneming van het bovenstaande programma.

15u30 –           start netwerkmoment met receptie

Bereikbaarheid.

– Indien u met de wagen komt is er onder meer parkeergelegenheid onder het Martelarenplein.

– Indien u per trein komt: wanneer u uit het station van Leuven stapt kan u het Dirk Boutsgebouw rechts vinden, net achter de overdekte perrons van De Lijn.

Inschrijven kan nog tot en met 23 september

Stuur een e-mail naar: erfgoeddatabanken@vlaanderen.be en specificeer duidelijk:

– of u de hele dag wenst te volgen of enkel de voor- of namiddag

– bij welke twee focusgroepen u in de namiddag wil aansluiten

– of u een broodjeslunch wenst of niet (vegetarisch / niet vegetarisch)