‘Goede moed, mijne beminde’ (Oorlogsbrieven van een Tielense soldaat)

Het oorlogsverhaal van de Tielense soldaat Louis Stappaerts, gesneuveld in augustus 1917, is een zoektocht naar sporen van zijn bewogen verleden aan de hand van brieven geschreven tijdens zijn drie jaar aan het IJzerfront. Naast dit verhaal belichtte de schrijver ook gebeurtenissen in en rond Tielen tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Weerom een verhaal over de Eerste Wereldoorlog? Na de reeds lange rij van publicaties, zijn er altijd nog oorlogsverhalen die onbekend zijn gebleven of die nooit werden prijsgegeven. Verhalen die werden verdrongen door wie achterbleven en daardoor nooit werden verteld. De emotionele onmacht van hen die achterbleven, had meer dan één generatie nodig om overwonnen te worden. Met dit verhaal wordt hun emotionele erfenis aan het licht gebracht.

Het boek omvat 329 pagina’s in kleurenprint op A4–formaat en is uitgevoerd als paper-back. Men kan vooraf reeds intekenen tegen de prijs van 26 euro door overschrijving op het rekeningnummer BE59 0010 2523 4426 van uitgever Guy Stappaerts met vermelding “het boek”. Vanaf 1 september kan men het afhalen in de bibliotheek van Tielen. Het zal
daar nadien ook te koop liggen. Verzending van het boek kan na bestelling per email.
Auteur én uitgever Guy Stappaerts (°1948 Turnhout) is een kleinzoon van ‘Louis’. Hij
woont in Oud-Turnhout en is een oud-inwoner van Tielen. (Contact: guy.stappaerts@telenet.be).