Start openbaar onderzoek vaststelling provincie Antwerpen

Start openbaar onderzoek vaststelling provincie Antwerpen

Op 1 juni 2018 start het openbaar onderzoek over de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed dat gelegen is in de provincie Antwerpen. De vaststellingsprocedure resulteert in een besluit dat ondertekend wordt door de minister voor onroerend erfgoed, Geert Bourgeois. Met dit vaststellingsbesluit bevestigt hij dat alle erfgoedobjecten op de lijst op het moment van de vaststelling erfgoedwaarde(n) bezitten en bewaard zijn. Hierdoor worden een aantal rechtsgevolgen van toepassing die het behoud van het erfgoed stimuleren.

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert het openbaar onderzoek. Het loopt zestig dagen en eindigt op 30 juli 2018. Het dossier dat voorligt bij het openbaar onderzoek is integraal raadpleegbaar op deĀ website van het agentschap.

Erfgoed Noorderkempen zorgt in een aantal gemeenten voor extra info voor eigenaars en inwoners.

Links