Het War Heritage Institute lanceert ‘Vergeten Helden’

In 2018 wordt in heel België het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Defensie en het War Heritage Institute (WHI) scharen zich samen achter een gezamenlijk herdenkingsprogramma dat loopt van 2 mei tot en met 11 november 2018. Blikvanger is een project rond gerepatrieerde oorlogsgraven: ‘Onze Vergeten Helden’.

Gerepatrieerde oorlogsgraven

Bij benadering 41.000 Belgische militairen sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Op vraag van de families werden velen onder hen herbegraven op begraafplaatsen in de thuisgemeente. Nu, 100 jaar later, blijven er nog zowat 6.000 ‘gerepatrieerde graven’ over. Oorspronkelijk waren het er meer dan 9.000, maar doordat deze graven niet beschermd zijn zoals de graven op militaire begraafplaatsen, zijn er in de loop der jaren al zo’n 3.000 verdwenen. Zelfs volledige gemeentelijke ereperken verdwenen, soms uit onwetendheid, soms uit desinteresse. De laatste jaren zijn gelukkig al in heel wat gemeenten ook initiatieven genomen om deze graven in ere te herstellen.

Doe mee … ga als heemkundige aan de slag

Het War Heritage Institute (WHI) wil met het project ‘Onze Vergeten Helden’ alle gerepatrieerde oorlogsgraven identificeren, markeren en herinneren en daar kan ook jij met jouw heemkundige kring aan meewerken! Het project biedt een pak mogelijkheden. Misschien vinden je een foto van een soldaat die sneuvelde en werd teruggebracht. Je kan een biografisch onderzoek doen naar een van hen. Je kan familieleden opsporen en met hen reflecteren over hun vader, grootvader of overgrootvader of je kan een artikel schrijven over de redenen waarom sommige dorpsgenoten werden herbegraven en andere niet. Stuur het resultaat van je opzoekwerk naar herinnering@warheritage.be

Word meter of peter van een ‘Vergeten Held’

Ook jijzelf kan persoonlijk bijdragen aan het project ‘Onze Vergeten Helden’ door meter of peter te worden van een ‘Vergeten Held’. Surf naar www.wardeadregister.be en zoek een graf van een gerepatrieerde gesneuvelde in jouw gemeente. Als peter of meter kan je zijn graf af en toe bezoeken, een bloemetje neerleggen, een biografisch onderzoekje doen naar jouw soldaat of er een creatief werkje rond maken. Bevestig dit peterschap door op www.wardeadregister.be aan de fiche van jouw soldaat een foto of filmpje toe te voegen van wat je gedaan hebt.

Meer informatie vind je hier.