Maak kennis met ons team!

Bij Erfgoed Noorderkempen zijn momenteel zes medewerkers actief, telkens drie per deelwerking. Onze contactgegevens kan je hier terugvinden. Alhoewel we vaak onze erfgoedactoren ontmoeten op onze erfgoedbrunches, in het Museumnetwerk of de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Adviesraad (IOE-A) kan misschien niet iedereen een gezicht op onze namen plakken. Daarom even een korte kennismaking:

 


STIJN MARINUS

Deelwerking: cultureel erfgoed

Functie: erfgoedcoördinator

Naast het opvolgen van het beleid van de Erfgoedcel, focust Stijn zich op de communicatie en publieksontsluiting van al het cultureel erfgoed in de regio. Zo is hij betrokken bij verschillende kleine tot grote projecten, zoals oa. De Vaart verjaart en 150 Jaar Bels Lijntje. Ook het immateriële erfgoed wordt door hem behartigd. Daarnaast verstevigt Stijn het erfgoed-netwerk in de regio, onder meer door het organiseren van erfgoedbrunches. Samen met Jef zorgt hij voor een goede afstemming van de beide deelwerkingen.

 


CAROLINE DAEMEN

Deelwerking: cultureel erfgoed (tot september 2017)

Functie: erfgoedcoördinator

Caroline begeleidt en adviseert de verschillende erfgoedactoren in de regio bij het behoud en beheer van hun roerend erfgoed-collecties. Voorbeelden hiervan zijn de begeleiding van kerkfabrieken bij de inventarisatie van hun collectie of het verdelen van zuurvrij materiaal voor het archief van een heemkring. Ze volgt ook digitalisatieprojecten en de ontsluiting via de erfgoedbank op. Collectiebeherende organisaties uit de regio zijn vertegenwoordigd in het Museumnetwerk Noorderkempen dat door haar wordt gecoördineerd. Samen met Johanna plaatst ze ook mooie plaatjes op onze instagrampagina.

 


ANNELEEN VAN LOMMEL

Deelwerking: cultureel erfgoed

Functie: erfgoedmedewerker

Als voormalig leerkracht focust Anneleen zich onder meer op erfgoed-educatie, zo promoot ze bijvoorbeeld het molenspel en Kempense Klaprozen in de regio. Maar ze neemt ook de coördinatie van Erfgoeddag en Nacht van het Kempens Erfgoed op zich. De verschillende subsidieaanvragen bij de Erfgoedcel worden door haar administratief opgevolgd. Anneleen is de trekker in de promotie van de naamsbekendheid van Erfgoed Noorderkempen, oa. door het verspreiden van nieuwsbrieven en Facebook-berichten. Verder ondersteunt ze Stijn en Caroline bij hun taken.

 


STEPHAN DELARUELLE

Deelwerking: onroerend erfgoed

Functie: erfgoedconsulent

Van opgraving tot grondige renovatie van bouwkundig erfgoed, Stephan volgt alle projecten in de regio op. Als archeoloog zorgt hij voor wetenschappelijke begeleiding, schrijft hij publicaties over opgravingen of brengt hij zijn expertise in in het erkende onroerend erfgoeddepot. Daarnaast geeft hij als monumentenzorger advies over bouwkundig erfgoed samen met Johanna. Ook begeleidt en adviseert hij onze gemeenten en kerkbesturen bij de opmaak van beheersplannen voor beschermde monumenten. Verder ondersteunt hij samen met Jef de onroerenderfgoedgemeenten, onder meer met het behandelen van archeologienota’s en toelatingen.

 


JEF VAN DONINCK

Deelwerking: onroerend erfgoed

Functie: erfgoedconsulent

Ooit gestart als intergemeentelijk archeoloog en momenteel manusje-van-alles op gebied van publiekswerking en netwerking rond onroerend erfgoed. Jef begeleidt oa. de intergemeentelijke onroerend erfgoed adviesraad bij hun werking. Ook brengt hij zijn expertise in in het erkende onroerend erfgoeddepot. Samen met Stephan ondersteunt hij de onroerenderfgoedgemeenten, onder meer met het behandelen van archeologienota’s. Promotie en huisstijl van de organisatie zijn van zijn hand. Met Stijn zorgt hij voor de afstemming tussen beide deelwerkingen.

 


JOHANNA HERMANS

Deelwerking: onroerend erfgoed

Functie: erfgoedconsulent (tot september 2017)

Deze monumentenzorgster heeft een restauratie-conservatie achtergrond en houdt zich voornamelijk bezig met het project bouwkundig erfgoed waar ze werkt aan een actualisatie van de inventaris en een bijhorend waarderingskader. Johanna geeft samen met collega Stephan adviezen over bouwkundig erfgoed en bezoekt in dat kader verschillende panden met erfgoedwaarde. Verder zorgt ze voor verse content op onze website en Facebook en plaatst ze samen met Caroline mooie plaatjes op onze instagrampagina.

 

Nvdr: vanaf september 2017 werkt Johanna Hermans niet langer bij Erfgoed Noorderkempen. Zij maakt de overstap naar Monumentenwacht Antwerpen. Caroline neemt de taken van Johanna over. Collega Cor Vanistendael is terug op post als erfgoedcoördinator bij de erfgoedcel.