Studiedag: Schaalvergroting in de erfgoedsector

De versnippering van de Vlaamse erfgoedsector is een bekend gegeven. Toch zijn er de voorbije jaren projecten geweest die een schaalvergroting beoogden. Sommige organisaties en instellingen bundelen hun krachten tijdelijk of eenmalig. Andere gaan over tot een langdurige samenwerking of zelfs een heuse fusie, waardoor een heel andere speler tot stand komt.

Zowel de tijdelijke als de permanente schaalvergrotingen tekenen en hertekenen het Vlaamse erfgoedlandschap voortdurend. Ze dragen bij tot het vergroten van het draagvlak voor de erfgoedsector, het vergroten van de slagkracht van de samenwerkende instellingen en het ontwikkelen van expertise. Maar schaalvergroting en samenwerking vergen heel wat inspanningen van de deelnemende organisaties en hun medewerkers. En ‘klein’ kan ook efficiënt zijn.

De studiedag is opgevat als een drieluik. We presenteren de stand van zaken en de context in Vlaanderen en we vragen ons af welke rol schaalvergroting en samenwerking daarin spelen. Daarnaast wordt via praktijkvoorbeelden ingegaan op de verschillende vormen van schaalvergroting, van projectmatige samenwerking tot fusie. Wat zet organisaties aan tot samenwerking en schaalvergroting? Wat zijn de randvoorwaarden? Wat werkt goed en wat werkt minder? Welke zijn de lessons learned? Zijn er tips en tricks voor de collega’s? Een panelgesprek en vragenronde volgen op de presentaties. Ten slotte gaan we nog in op de toekomst via de conclusie.

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN