Onroerenderfgoedprijs

De Onroerenderfgoedprijs is de opvolger van de Vlaamse Monumentenprijs. Zoals de nieuwe naam aangeeft, zal je aan de prijs niet alleen kunnen deelnemen met monumenten, maar ook met landschappen en archeologie. De prijs wordt afwisselend toegekend aan toegankelijk en niet-toegankelijk erfgoed. Dit jaar kan men alleen deelnemen met erfgoed dat open staat voor het publiek.

Vlaanderen lanceert een nieuwe wedstrijd: de Onroerenderfgoedprijs. Hiermee wil het initiatiefnemers en opdrachtgevers belonen die erfgoed voorbeeldig beheren. Deelnemers kunnen zich tot en met 1 maart 2016 inschrijven bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Het prijzengeld voor de winnaar bedraagt 15.000 euro.

Bij de eerste jaargang van de prijs horen campagnebeelden die de liefde voor erfgoed uitdrukken. Op de beelden knuffelt iemand bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed. De achterliggende boodschap van deze liefelijke beelden mag duidelijk zijn: erfgoed is veel meer dan zomaar wat overblijfselen uit het verleden. Het is iets om te koesteren.

Kandidaten voor de wedstrijd kunnen zich aanmelden tot en met 1 maart 2016. Uit alle deelnemers zal een jury uiteindelijk drie laureaten kiezen, waarvan ze één als winnaar aanduiden. Elke laureaat ontvangt 2.500 euro. De winnaar krijgt daar bovenop nog eens 12.500 euro.

Er wordt ook een publieksprijs aan deze wedstrijd gekoppeld. Het grote publiek mag zijn favoriete laureaat aanduiden. Daarmee is de kous nog niet af. Niet alleen de initiatiefnemers kunnen in de prijzen vallen. Uitvoerders van de beheerwerken kunnen een eervolle vermelding krijgen van de juryleden.

De plechtige prijsuitreiking van de Onroerenderfgoedprijs zal plaatsvinden begin oktober 2016. Geert Bourgeois, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, zal daarbij de spreekwoordelijke honneurs waarnemen.

Links