Erfgoedbrunch I – 2016

Op 20 februari 2016 organiseren we onze eerste erfgoedbrunch van het jaar. En we starten met een nieuwigheid: aangezien beide deelwerkingen (onroerend erfgoed – het vroegere AdAK en cultureel erfgoed – de vroegere erfgoedcel) voortaan onder de noemer Erfgoed Noorderkempen naar buiten zullen treden, zullen we ook de erfgoedbrunches gezamenlijk organiseren. Dit wil zeggen dat voortaan op elke erfgoedbrunch informatie en activiteiten van zowel onroerend als cultureel erfgoed gepresenteerd zal worden. De rest van het opzet blijft ongewijzigd: een voormiddaggedeelte met informatieuitwisseling, aansluitend een gezellige brunch, gevolgd door een meer actief namiddaggedeelte. Deelname aan de brunch blijft gratis, we vragen alleen om in te schrijven via onderstaand formulier voor 17 februari.

De eerste erfgoedbrunch gaat door in Turnhout. Parkeren kan in de Warandeparking

Programma:

9.30 u. Onthaal met koffie in Barzoen (De Warande)
10 u. Voormiddaggedeelte
Erfgoeddag 2016
De Vaart Verjaart
Opleidingskalender 2016
Museumnetwerk
Intergemeentelijk onroerend erfgoedadviesraad
Open Monumentendag
12 u. Brunch
13.30 u. Namiddaggedeelte
OF Opleiding notenapparaat
OF Geleid bezoek aan Huize Schellekens (zie ook: http://www.jozefschellekens.be/)