AdAK en Erfgoedcel Noorderkempen slaan handen in elkaar.

Projectvereniging Erfgoed Noorderkempen bestaat sinds enkele jaren uit twee deelwerkingen. De deelwerking cultureel erfgoed wordt uitgevoerd door Erfgoedcel Noorderkempen, terwijl AdAK zich bezig houdt met het onroerend erfgoed. Aangezien de buitenwereld vaak niet het onderscheid kent of maakt tussen cultureel en onroerend erfgoed, zullen we voortaan naar buiten treden onder één naam: Erfgoed Noorderkempen. De websites van beide deelwerkingen werden al geïntegreerd in één website: www.erfgoednoorderkempen.be, en ook de nieuwsbrief zal voortaan nieuws van beide deelwerkingen bevatten. Voortaan kun je dus ook nieuwtjes vinden die te maken hebben met het onroerend erfgoed in onze regio.